• Krótka historia NASZEJ szkoły

  2019-06-20

  W dniu 15 kwietnia 1999r. Pan Wojciech Kleszczonek został powołany przez Burmistrza Barwic na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Barwicach przy czym objęcie obowiązków nastąpiło z dniem 1 września 1999r.


  Na siedzibę Gimnazjum władze samorządowe wyznaczyły budynek przy ul. Pomorskiej.

  Rozpoczęło się tworzenie nowej szkoły. Pierwszymi nauczycielami zatrudnionymi w Gimnazjum byli: Lucyna Starzyk, Dorota Osuch i Izabela Polewska. W Gimnazjum pracowała również bardzo duża grupa nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych na ternie naszej gminy. Jako stażystka rozpoczęła pracę w sekretariacie przerobionym z szatni uczniowskiej Pani Katarzyna Śmiechowska. Samo Gimnazjum często nazywane wirtualnym mieściło się faktycznie w budynkach Szkół Podstawowych w czterech miejscowościach: Barwicach, Chłopowie, Piaskach i Starym Chwalimiu.

  Funkcjonowanie Gimnazjum w samych Barwicach było możliwe dzięki doskonałej współpracy z ówczesną dyrektor SP Barwice Panią Gabrielą Łataś. W terenie większość spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Gimnazjum to zasługa dyrektorów Szkół Podstawowych, przy których, choć nieformalnie, funkcjonowały oddziały gimnazjalne.

  Pierwsze cztery lata funkcjonowania Gimnazjum to wieka zasługa dyrektorów Szkół Podstawowy:

  v w Barwicach Pani Gabrieli Łataś

  v w Chłopowie Pani Wiesławy Kleszczonek

  v w Piaskach Pani Heleny Kordos

  v w Starym Chwalimiu Pani Bożeny Kruszyńskiej

  Dyrektor Gimnazjum koordynował pracę szkoły, w której funkcjonowało po 8 oddziałów w każdym roczniku, a maksymalna liczba uczniów wyniosła 526.

  Budynki Szkół Podstawowych były zbyt ciasne na funkcjonowanie takiej liczby uczniów. Na szczeblu samorządu gminnego powstawały różnorodne koncepcje rozwiązania problemu.

  Ostatecznie podjęto decyzję o budowie nowego obiektu.

  Od momentu rozstrzygnięcia przetargu na projekt budowlany rozpoczęły się pertraktacje dyrektora szkoły aby nowy obiekt był jak najbardziej funkcjonalny. Z czterech lokalizacji Gimnazjum zrobiło się pięć, gdyż budowa stała się dodatkowym miejscem pracy.

  Zmiany w projekcie budowlanym często były potrzebą chwili. Na szczęście główny wykonawca konsultował każdy etap budowy przede wszystkim z dyrektorem szkoły.

  Budowa trwała a my się wprowadziliśmy. Trzeba było przesunąć rozpoczęcie roku szkolnego 2003/2004 aby rozpocząć zajęcia w nowym obiekcie.

  Nareszcie uczniowie Gimnazjum mogli uczęszczać do budynku Gimnazjum w Barwicach.

  W nowym budynku wstąpiła w nas nowa siła. Rozszerzaliśmy ofertę edukacyjną m.in. o projekty zewnętrzne:

  TYTUŁ PROJKETU

  KWOTA DOFINANSOWANIA

  WKŁAD WŁASNY

  KOSZT REALIZACJI

  CZAS REALIZACJI

  TYTUŁ PROGRAMU/

  INSTYTUCJA POSREDNICZĄCA

  Miasteczko Ruchu Drogowego

   

  25 800,00

  25 888,64

  51 688,64

  06-12.2006

   

   

  Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2006

  Muzyka na lepsze jutro

   

  15 600,00

  11 405,60

  35 006,00

  06-12.2006

  Dzieci i ryby mają głos

   

  5 000,00

  5 170,00

  10 170,00

  10-12.2006

  Moje miejsce – kalendarz

   

  8 600,00

  8 770,00

  17 370,00

  11-12.2006

  Zakup sprzętu dla uczniów o specjalnych potrzebach.

  132 321,00

  0,00

  132,321,00

  12.2006

  Zakup sprzętu dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych MEN

  Przygoda, zabawa, nauka praca – na prowincji też można

  93 596,00

  0,00

  93 586,00

  07.2007- 03.2008

  Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół / Fundacja Demokracji Lokalnej Szczecin

  Miniaturowa Architektura

   

  6 000,00

  1 832,76

  7 832,76

  09-11.2007

  „Janko Muzykant”/ Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

  Wakacje z puzonem

  (OSP Stary Chwalim)

  18 125,00

  3 213,40

  21 339,40

   

  07-12.2007

  Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2007/ Kuratorium Oświaty

  Z fizyką, matematyka przedsiębiorczością zdobywamy świat

  112 000,00

  0,00

  112 000,00

  04.2010 – 08.2012

  Combidata Sopot

  E Akademia Przyszłości

  325 000,00

  0,00

  325 000,00

  09.2010 – 06.2013

  WSiP Warszawa, Combidata Sopot

  Szkoła Sukcesu

  94 500,00

  0,00

  94 500,00

  09.2010 – 06.2013

  Szkoła English Unlimited Gdańsk

  Moje Gimnazjum – Moja Przyszłość

  120 000,00

  0,00

  120 000,00

  11.2010 – 03.2012

  Kuratorium Oświaty Szczecin

  Młody Ekolog

  42 750,00

  0,00

  42 750,00

  09.2010 – 03.2011

  Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

  Europa – energia z natury

  32 820,00 €

  136 990,68

  0,00

  32 820,00 €

  1.09.2014 – 31.082017

  ERASMUS+ / Komisja Europejska

                                                 RAZEM:          1 136 282,68

  Kolejny projekt napisany przez dyrektora ZS „Szkoła nauki, przygody, współpracy” ze względu na zmiany strukturalne w barwickiej oświacie został przekazany do realizacji w Szkole Podstawowej w Barwicach.

  SUPER WYDARZENIA w historii szkoły m.in.:

  ¶ 1 września 1999r. – powstanie Gimnazjum

  ¶ Kwiecień 2002 – pierwszy egzamin gimnazjalny

  ¶ 8 września 2003 – rozpoczęcie zajęć w nowym budynku

  ¶ 17 października 2003 – oficjalne otwarcie nowego obiektu

  ¶ 1 września 2004 – utworzenie Liceum Ogólnokształcącego, powstanie Zespołu Szkół

  ¶ 9 września 2005 – uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

  ¶ Grudzień 2005 – koncert „Kolędy Polskie”, promocja płyty z nagraniami

  ¶ 2005/2006 – wydanie własnego kalendarza ściennego

  ¶ Maj 2007 – pierwsze egzaminy maturalne

  ¶ Lata 2006-2017 – realizacja 13 zewnętrznych projektów edukacyjnych

  ¶ Czerwiec 2009 – uzyskanie certyfikatu INTERKLAS@

  ¶ Luty 2014 – przystąpienie do programu Erasmus+ (Turcja, Finlandia, Niemcy, Rumunia)

  ¶ Przez cały okres funkcjonowania Zespołu Szkół:

  • Koncerty świąteczno-noworoczne
  • Koncerty i festyny dla społeczności lokalnej
  • Osiągnięcia sportowe na szczeblu województwa i kraju
  • Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych
  • Finały ekologicznych konkursów ogólnopolskich
  • Młodzieżowa Orkiestra Dęta
  • Zespół wokalno-instrumentalny
  • Zawody wędkarskie
  • Konkursy, przeglądy, zawody
  • Realizacja projektów zewnętrznych
  • Wymiany międzynarodowe
  • Wspaniała atmosfera pracy !!!

  Przed kilkoma dniami uczniowie klas trzecich zatańczyli ostatniego poloneza w Zespole Szkół. Dziś zabrzmiał ostatni dzwonek, odbył się ostatni apel. Zostaliśmy wygaszeni, zlikwidowani ale nie zapomniani. Byliśmy znaczącym punktem nie tylko w Barwicach ale również w regionie. Dobra opinia Zespole Szkół w środowisku lokalnym pozostanie. Pomimo braku tzw. konkurencji w strukturze oświaty w gminie Barwice jaka będzie obowiązywała od września b.r. zapewne wielu mieszkańców będzie wspominało Zespół Szkół jako szkołę przyjazną uczniom, rodzicom, nauczycielom i pozostałym pracownikom.

  Dziękuję wszystkim nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły, rodzicom, absolwentom  za wspaniałe lata współpracy. To było nasza szkoła. Aktualnie realizowany projekt w SP Barwice zastał opatrzony tytułem obrazującym Zespół Szkół. Po napisaniu tego projektu dyrektor ZS zatytułował go „Szkoła nauki, przygody, współpracy”. Taka właśnie była nasza szkoła.

  Miałem przez 20 lat nie tylko zaszczyt ale również przyjemność pracować ze wspaniałą kadrą. Nie twierdzę, że kierowałem tą grupą raczej wskazywałem kierunek, a wy drodzy nauczyciele, rodzice i uczniowie szliście razem w dobrą stronę.

  Zatrudniałem pedagogów, pracowałem z wspaniałymi nauczycielami, zwolniłem przyjaciół.

  GT

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.